❮ Back

MEPSC Sector Skill Council (MEPSC)Name Qualification Experience State Image
A J George Kerala
Ajab Singh Chauhan Uttar Pradesh
Amar Chandra Pathak Madhya Pradesh
B P Mandal New Delhi
Deepak Rajoria New Delhi
Dharam Singh Jakhar New Delhi
Dharambir Beniwal Haryana
Dharmendra Singh Uttar Pradesh
ESN Murty Telangana
Jagat Singh Haryana
Jaswant Singh Labana Maharashtra
Kanwar Sahab Haryana
Kartik Kumar Sinha Bihar
Khemraj Maharashtra
M Naveen Kumar Telangana
Mahabir Singh Haryana
Mahavir Singh Haryana
Manjeet Paul Punjab
Manoj Kumar Shukla Uttar Pradesh
Mohammad Haseen Uttar Pradesh
Mukul Bera N/A 2 West Bengal
Narinder Singh Kaira Punjab
Parveen Jakhar New Delhi
Pawan Kumar Nishad Chhattisgarh
Rajender Singh New Delhi
Rajendra Singh Holaria Uttarakhand
Ram Kumar Mor Haryana
Ramesh chander New Delhi
Ramji Sukhla Uttar Pradesh
Sandeep Kumar Haryana
Satish Pal Singh New Delhi
Sukumar Basak West Bengal
Suman Kumar Himachal Pradesh
Surender Singh Haryana
Vineet Dagar New Delhi
T S A